Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY 
INDISKA 1901 AB

Gäller från och med 27 januari 2020

På INDISKA 1901 AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

Syfte

Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål till oss.

Mål

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig INDISKA 1901 AB, org. nr 559395-2673, med adress Gävlegatan 22, 113 64 Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

1. För att kunna hantera beställning/köp

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera beställning/köp

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Adresskontroll mot adressleverantör
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

2. För att kunna hantera tjänster

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera tjänster (t.ex. tjänster för olika Click & Collect lösningar eller hemleverans)

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Mottagande av bokningar, om- och avbokningar
 • Utskick av bokningsbekräftelser
 • Kommunikation kring bokningen

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • särskilda önskemål eller noteringar för högre precision i servicen

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts.

3. För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

ÄNDAMÅL

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara)

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

4. För att kunna hantera kundserviceärenden

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera kundserviceärenden

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

5. För att kunna genomföra och hantera deltagande i event

ÄNDAMÅL

För att kunna genomföra och hantera deltagande i event

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Kommunikation innan och efter deltagande i ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)
 • Identifiering och kontroll av ålder
 • Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar)

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din utrustning
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

6. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

ÄNDAMÅL

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler)
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser)
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser)
 • Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av butiker och lager
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder
 • Analyser av de uppgifter vi samlar inför ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar Mina sidor på indiska.com

KATEGORIER AV UPPGIFTER 

 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Köp och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

7. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

ÄNDAMÅL

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik)
 • Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor
 • Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Personnummer
 • Videoinspelningar från kamerabevakning
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

8. För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor

ÄNDAMÅL

För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Skapandet av inloggningsfunktion
 • Säkerställande av din identitet och ålder
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik
 • Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Användarnamn och lösenord
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val.
 • Adressuppgifter via adressleverantör

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

9. För att kunna hantera dina poäng och bonus

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera dina poäng och bonus

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Registrering och beräkning av bonuspoäng baserat på dina köp
 • Kommunikation kring din bonus
 • Automatisk överföring av bonus till din profil så att du kan använda dessa vid köp
 • Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik
 • Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar)

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Personnummer
 • Medlemsnummer
 • Medlemsnivå
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köphistorik

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

10. För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

ÄNDAMÅL

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event
 • Analyser av de uppgifter vi samlar inför ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, ålder, kön, bostadsort, angivna preferenser (om produkter och kommunikationskanaler) samt resultat från kundnöjdhets eller marknadsundersökningar
 • Analyser av de uppgifter vi samlar inför ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser) gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Användarnamn
 • Medlemsnummer
 • Medlemsnivå
 • Födelsenummer
 • Kön
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Bostadsort
 • Köphistorik
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) produkter och tjänster

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

11. För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

ÄNDAMÅL

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS

 • Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig
 • Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar)
 • Personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende
 • Analyser av de uppgifter vi samlar inför ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. medlemsnivå, köp- och klickhistorik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information om t.ex. bonus som presenteras för dig på Mina sidor

KATEGORIER AV UPPGIFTER

 • Namn
 • Användarnamn
 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Medlemsnivå
 • Köphistorik
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Angivna kundval avseende kommunikationskanaler

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

12. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Din data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna om att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern
  Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.
  • Transporter (logistikföretag och speditörer)
  • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
  • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy

 • Myndigheter
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på när vi som arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering

 • Avyttring
  Vi kan komma att dela din information till tredje part:
  • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar
  • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part. Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter
  • Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

   Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
   • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
   • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
   • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

13. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data: Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är kostnadsfritt att begära en kopia (1 ggr/år)
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd"): Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

14. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att kontakta oss. Vi har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd, kontakta vår växel för kontaktuppgifter.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på customer@indiska.com.

15. Uppdateringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på indiska.com och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Var denna artikel till hjälp?
165 av 263 tyckte detta var till hjälp