11. Force majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, strejk, myndighetsbeslut, transportstörningar, import- och exportförbud eller andra händelser som ligger utanför Indiskas kontroll vilken skäligen inte kunnat förutses ska hänföras till Force majeure. Det innebär att Indiska befrias från förpliktelsen att fullgöra ingångna avtal i.

Var denna artikel till hjälp?
27 av 37 tyckte detta var till hjälp