När har jag rätt att reklamera en vara?

Reklamationsrätten gäller för varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Enligt konsumentköplagen har du i Sverge rätt att reklamera ett ursprungsfel på en vara du köpt inom 3 år från köptillfället. Inom EU kan du reklamera en vara inom 2 år. Vid en reklamation så ska felet anmälas så snart som möjligt. Anmälan om fel på varan som anmäls inom 2 månader från köptillfället anses alltid inom skälig tid. Om felet visar sig först senare måste du som kund kunna bevisa att felet är ett så kallat ursprungligt fel.

Indiska har i första hand rätt att försöka åtgärda problemet. Vid köp av varor innebär det möjligheten att laga varan eller leverera en annan likvärdig vara.

För att kunna reklamera behöver du kunna bevisa ditt köp, vilket du med fördel gör genom uppvisande av kvitto. Om du inte har kvar ditt kvitto kan du visa ett kontoutdrag, förutsatt att det går att utläsa vad du har köpt, när du har gjort köpet, vart och till vilket pris. Om du gjort ditt köp på indiska.com kan du alltid be vår kundservice att skicka om ditt kvitto på nytt.

Vid fel som beror på vanvård, onormalt bruk där varan inte brukats enligt anvisning, olyckshändelse eller liknande hålls Indiska inte ansvarig för felet.

Kontakta gärna vår kundservice om har frågor eller känner dig osäker så hjälper vi dig gärna.

Var denna artikel till hjälp?
5 av 10 tyckte detta var till hjälp