Medlemsvillkor

Publiceringsdatum: 2020-02-05

Indiskas medlemsvillkor är en del av vår integritetspolicy.

Att bli medlem
För att bli medlem i My Indiska måste du ha fyllt 16 år och ha ett giltigt personnummer. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i My Indiska. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. Varje invidid har endast rätt till ett medlemskap och det är endast möjligt att ha medlemskap i ett land. Medlemskap i My Indiska är kostnadsfritt.

Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt namn, email, mobilnummer och personnummer antingen i kassan i en av Indiskas butiker eller på hemsidan indiska.com under fliken "Mina sidor". Angivande av din mailadress och personnummer är obligatoriskt. Denna information tillsammans med annan relevant information samt information om poäng utgör ditt kundkonto hos oss.

Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap på indiska.com. Du ansvarar för att uppdatera din kontoinformation, så att du inte går miste om poäng eller bonus checkar.

Hur du samlar och använder bonuspoäng
Samtliga köp av varor i Indiskas butiker eller på indiska.com är bonusgrundande. Registrering av bonuspoäng sker i samband med köp i en Indiska butik genom uppvisande av legitimation eller på indiska.com via inloggningsuppgifter.

Bonuspoäng kan, vid uppvisande av kvitto, registreras i efterhand max 10 dagar efter att du genomfört ditt köp. Indiskas kundservice efterregistrerar dessa poäng. Vänligen ha kvitto för ditt köp nära till hands när du kontaktar oss.

För varje bonusberättigad inköpskrona erhåller du en 1 bonuspoäng. Antalet intjänade poäng baseras på värdet av dina köp efter avdrag av rabatter, checkar, kuponger eller kampanjer. När du har uppnått 1 000 poäng erhåller du en bonuscheck på 30 SEK eller 3 EURO beroende på i vilket land du bor i.

Poäng är giltiga i 12 månader från köptillfället och kan förfalla om medlemskapet inte hålls aktivt.

Dina bonuscheckar
Bonuschecken är elektronisk och laddas upp på ditt konto. Bonuschecken är giltig i tre månader från utfärdandet och kan användas som en rabatt motsvarande dess värde, men kan varken helt eller delvis inlösas mot pengar. Bonuschecken gäller inte vid köp av presentkort. Minsta utbetalning är 30 SEK eller 3 EURO per utbetalningstillfälle. Det går att lösa in bonuscheckar i alla våra butiker samt på indiska.com.

Bonuscheckar som redan har lämnats ut kan upphävas eller annulleras om Indiska efter eget gottfinnande finner att bonuspoängen förtjänats i strid mot dessa medlemsvillkor eller tillerkändes av misstag. Insamlade poäng under en bonusperiod laddas som bonuscheckar på ditt medlemskap i samband med bonusomvandling.

En använd bonuscheck är förbrukad och kan inte återbetalas i någon form. Vid retur av ett helt köp återskapas inte bonuschecken utan ses som använd. Returnerar du delar av köpet tillgodoräknas bonuschecken fortfarande på det aktuella köpet.

Medlemskapets upphörande
Ditt medlemskap i My Indiska gäller tills vidare eller tills du eller Indiska säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta Indiskas kundservice. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Indiska rätten att avsluta medlemskapet omedelbart. Vid mer än 48 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade bonuspoäng förfaller.

Var denna artikel till hjälp?
1700 av 1892 tyckte detta var till hjälp