Ekologisk bomull

Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med hänsyn till miljön och människorna som jobbar med bomullen. Dessutom innehåller den inga genmodifierade organismer (GMO).

En stor del av den ekologiska bomullen odlas i områden där regnvatten är en tillgång, vilket minskar trycket på lokala vattenkällor. Frånvaron av kemikalier innebär också att vattnet är renare och säkrare för miljön och odlarna. På samma odlingsmark odlas grödor växelvis vilket är bra för jorden och fungerar som ett komplement till odlarnas mat och inkomst.

Vi märker ofta våra bomullprodukter med 40 grader, sänk gärna temperaturen och tvätta endast när det behövs. Bomull kan krympa 3–5 procent i tvätt. Bomull kan strykas på hög temperatur.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 8 tyckte detta var till hjälp