Integritetspolicy

INDISKA Lovers & Likers – Integritetspolicy samt medlemsvillkor

Publiceringsdatum: 2018-05-14 

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Indiska Magasinet AB (org.nr. 556008-5424), nedan kallad Indiska, ansvarar för de personuppgifter som registreras på Indiska

INDISKA Magasinet AB
Hamburgsvägen 14, Värtahamnen Stockholm, Sverige

Kundservice: +46 (0)8-518 08 200
E-post: customer@indiska.com
Organisationsnummer: 556008-5424

Ändamål:

Ge dig service genom personaliserad hantering av dina förmåner och erbjudanden som medlem.


Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling avdina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskapi lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vitvingas därför neka dig medlemskap.


Personuppgifter - Vad för slags personuppgifter registreras?

De personuppgifter som registreras omfattar personnummer (i Sverige), namn och folkbokföringsadress enligt SPAR (Statens personadressregister - ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige), mobilnummer, epostadress, köp- besöks- och kommunikations- historik, kundens val och feedback vad gäller produkter och tjänster, användarnamn, lösenord.


Behandling av uppgifter Indiska kommer att använda dina personuppgifter för att:

 • skapa och hantera ditt medlemskap i Lovers & Likers
 • registrera och hantera dina personuppgifter
 • bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
 • skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
 • kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • skicka marknadsföringserbjudanden såsom nyhetsbrev
 • informera vinnare i tävlingar som arrangeras
 • hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller,
 • ge dig relevanta erbjudanden, produkt-, sortiment- och kampanjinformation 
 • genomföra segmentering, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik
 • bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
 • skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
 • testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
 • förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • beräkna och ge dig tillgång till de bonuspoäng som du har rätt till som medlem i Lovers & Likers

Vilka är dina rättigheter?

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har också rätt att skriftligen begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Indiska kommer på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi säkerställer att inga personuppgifter lagras utanför EU/EES

Hur samlas personuppgifterna in? 

  Indiska registrerar dina personuppgifter i samband med:
 • vid ansökan om medlemskap
 • vid registrering
 • ditt köp på Indiska.com
 • ditt köp i butik om du är medlem i Lovers & Likers
 • din prenumeration av nyhetsbrev
 • ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter som t.ex. tävlingar
 • vid köp av Indiskas produkter i andra kanaler 

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 år efter sista kontakten och kommer därefter raderas.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag som Indiska samarbetar med för nödvändig 
behandling för Indiskas räkning för hantering av medlemmar, medlemskap, medlemserbjudanden och 
medlemsförmåner, analys, tryck, varuleveranser, kommunikation/distribution eller kreditupplysning. Utöver detta kan Indiska även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Vi samlar tillsammans med vår partner Ve in personuppgifter från dig som kan komma att användas för marknadsföringsändmål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s integritetspolicy.


Medlemsvillkor

Att bli medlem
För att bli medlem i INDISKA Lovers & Likers måste du ha fyllt 16 år och ha ett giltigt personnummer (gäller Sverige). Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i INDISKA Lovers & Likers. Medlemskapet i INDISKA Lovers & Likers är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. 

Varje invidid har endast rätt till ett medlemskap.

Medlemskapet i INDISKA Lovers & Likers är kostnadsfritt.

Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt namn, e-mail, personnummer och adress antingen i kassan i en av INDISKAs butiker eller på hemsidan www.Indiska.se (”Webbplatsen”) under fliken ”Loves & Likers”. Angivande av din e-mail adress och personnummer är obligatoriskt. Denna information tillsammans med annan relevant information samt information om bonuspoäng som du förtjänar eller spenderar utgör ditt kundkonto hos oss.

Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap genom Webbplatsen. Du ska hålla INDISKA informerat om ändringar i din kontoinformation. INDISKA är inte ansvarigt för förlust av bonuspoäng eller bonuscheck som uppstår till följd av att du inte har uppdaterat uppgifterna i ditt kundkonto.

Hur du samlar och använder bonuspoäng:
Samtliga köp av varor i INDISKA butiker eller på Webbplatsen är bonusgrundande. Registrering av bonuspoäng sker i samband med köp i INDISKA butik eller på Webbplatsen genom angivelse av personnummer eller uppvisande av legitimation.

I INDISKA Lovers & Likers ges bonuspoäng på alla köp av varor utom vid användande av presentkort, 
tillgodokvitton, krediteringar eller liknande för betalning.

Bonuspoäng kan registreras i efterhand 10 dagar efter att du genomförde ditt köp. Efterregistrering kan enbart göras vid köp genomförda i en INDISKA butik, och efterregistreringen kan enbart ske i den INDISKA butik där köpet genomfördes. Kontakta gärna INDISKAs kundtjänst om du har frågor kring efterregistreringen.

För varje bonusberättigad inköpskrona erhåller du en (1) bonuspoäng. Antalet intjänade bonuspoäng baseras på värdet av dina köp efter avdrag av rabatter, checkar, kuponger eller kampanjer. Dina bonuspoäng summeras månadsvis. När du har uppnått 1 000 bonuspoäng erhåller du en bonuscheck på 25 SEK eller 25 NOK eller 3 EURO beroende på i vilket land du bor i.

Återbäringen genom bonussystemet är 2,5 %.

Indiska kan från tid till annan erbjuda dubbla bonuspoäng. Information om vilka belopp som behövs för att nå dubbla bonuspoäng och eventuella särskilda villkor för detta lämnas av Indiska i marknadsföringen eller i samband med köp.

Dina bonuscheckar

Bonuschecken är elektronisk och laddas upp på ditt konto. Bonuschecken är giltig tills det datum som anges på bonuschecken, normalt tre månader efter utfärdande, och kan användas som betalningsmedel motsvarande dess värde, men varken helt eller delvis inlösas mot kontanter. Bonuschecken gäller inte vid köp av presentkort. Minsta utbetalning är 25 SEK eller 25 NOK eller 3 EURO per utbetalningstillfälle. Det går att lösa in bonuscheckar vid köp på Webbplatsen. 

Bonuscheckar som redan har lämnats ut kan upphävas eller annulleras om Indiska efter eget gottfinnande finner att bonuspoängen införtjänats i strid mot dessa medlemsvillkor eller tillerkändes av misstag.


Medlemskapets upphörande

Ditt medlemskap i Indiska Lovers & Likers gäller tills vidare eller tills du eller Indiska säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta Indiska kundtjänst. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig Indiska rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.  
Vid mer än 36 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade bonuspoäng förfaller. 


Ändringar i policyn 

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydanden ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på Indiska.com.

Cookies

På INDISKAs webbshop används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbshoppen.

Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

INDISKA använder cookies bl.a. för att du som besökare ska få tillgång till webbshoppens alla funktioner och för att ge webbstatistik om bl.a. användandet av webbshoppen, samt för att förbättra webbshoppen för dig genom att t.ex. anpassa denna efter dina önskemål, val och intressen. Statistiken är värdefull för oss för att vi ska kunna utveckla vår webbshop vidare och göra den bättre för dig som kund.

Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos INDISKA. Sessionscookies används främst i syfte att behandla ditt köp.

Genom att använda INDISKAs webbshop samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång INDISKAs webbshop försöker placera en cookie på din dator. Genom webb-läsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas för vissa delar av webbshoppen och webbshoppen kanske inte fungerar som avsett.

Var denna artikel till hjälp?
4 av 7 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.