9. Ändringar av villkoren

9.1 Indiska förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Indiska har informerat kunden om ändringarna. Indiska rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

Var denna artikel till hjälp?
7 av 59 tyckte detta var till hjälp