Hur kontrollerar jag saldot på mitt presentkort?

Du kontrollerar det aktuella saldot på ditt fysiska presentkort genom att ange den sextonsiffriga koden som återfinns på presentkortets baksida. För elektroniskt presentkort anger du det mobilnummer som registrerats för presentkortet samt den femsiffriga kod som medföljt.

Följ länkarna nedan:

Check Balance Sweden >>
Check Balance Norway >>
Check Balance Finland >>

Var denna artikel till hjälp?
4 av 10 tyckte detta var till hjälp