10. Tillämplig lag & tvist

10.1 Vid eventuell tvist följer Indiska beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (arn.se), Kuluttajariitalautakunta (Konsumenttvistenämnden, kuluttajariita.fi) och Forbrukertvistutvalget (forbrukertvistutvalget.no).

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med det lands lag som kunden har sin hemvist i och avgöras av domstol i det landet.

Dessa villkor har fastställts av Indiska den 2014-06-12

Var denna artikel till hjälp?
14 av 28 tyckte detta var till hjälp