10. Tillämplig lag & tvist

10.1 Vid eventuell tvist följer INDISKA beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se), Kuluttajariitalautakunta (Konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi), Forbrugerklagenævnet (www.forbrug.dk) och Forbrukertvistutvalget (www.forbrukertvistutvalget.no).

10.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med det lands lag som Kunden har sin hemvist i och avgöras av domstol i det landet.

Dessa Villkor har fastställts av INDISKA den 2014-06-12

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.