8. Reklamationer

8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer ska göras i någon av Indiskas butiker mot uppvisande av giltigt kvitto, eller via Indiskas distributionscentral. Det uppmuntras att den bifogade retursedeln fylls i och skickas med vid reklamation till Indiskas distributionscentral. Bifogad returetikett bör användas. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.

8.2 När Indiska fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig skickas en ny vara ut, förutsatt att du på följesedeln har kryssat i alternativet "JA" jag vill ha en ersättande vara. Är varan slutsåld, om "NEJ" eller inget alternativ väljs blir du istället återbetald. Indiska strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Indiska mottagit reklamationen. Indiska förbehåller sig rätten att neka en ogiltig reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Indiska riktlinjer från svenska Allmänna Reklamationsnämnden (arn.se), finska Kuluttajariitalautakunta (Konsumenttvistenämnden) (kuluttajariita.fi) och norska Forbrukertvistutvalget (forbrukertvistutvalget.no).

8.3 Indiska står för returfrakten vid reklamationer.

Var denna artikel till hjälp?
23 av 33 tyckte detta var till hjälp