3. Kunduppgifter

3.1 När kunden ska genomföra en beställning på webbshoppen kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Indiskas behandling av personuppgifter finns i Indiskas integritetspolicy, som är en del av dessa villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Indiska om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Indiska misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Indiska rätt att stänga av kunden. Indiska har även rätt att oavsett anledning tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

3.4 Personuppgifter och marknadsföring
Indiska 1901 AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Indiskas målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Gävlegatan 22, 113 64 Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till Indiska 1901 AB. Genom godkännande av dessa köpvillkor samtycker du som kund till Indiska 1901 ABs behandling av personuppgifter enligt denna punkt.

Indiska 1901 AB behandlar dels uppgifter som du som kund själv lämnar till Indiska 1901 AB, t.ex. kontaktinformation och personnummer, samt uppgifter som Indiska 1901 AB eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp. I samband med ditt köp kontrollerar vi dina uppgifter mot folkbokföringsregistret.

Indiska 1901 AB kommer att behandla de personuppgifter som du som kund lämnar till Indiska 1901 AB för administrera din beställning och din leverans av varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Om du särskilt samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring.

Indiska 1901 ABs behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Indiska 1901 AB koncernen. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB.

Du som kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig som kund hos Indiska 1901 AB, oavsett hur de samlats in. Om du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Indiska 1901 AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

3.5 Personuppgifter och produktrecensioner

På Indiska sköter vi insamling, bearbetning och presentation av produktrecensioner enligt följande riktlinjer:

 • Vi använder en tredjepartsleverantör för produktrecensioner; LipScore. När du har handlat på Indiska skickas följande information till LipScore:
  1) Ditt namn
  2) Din e-postadress
  3) En lista på de produkter som inkluderats i beställningen i fråga
 • LipScore skickar ett mail till dig som kund med en fråga om du kan ge oss en kort produktrecension eller omnämnande av köpupplevelsen. Du har då möjlighet att klicka på länken och ge din feedback via formuläret. Du ger då produkten eller köpupplevelsen ett betyg (antal stjärnor) samt en skriftlig kommentar om du så önskar.
 • Om du inte är intresserad och aldrig vill bli tillfrågad gällande dina köp gjorda på indiska.com igen har du möjlighet att klicka på länken som inkluderats i mejlet för att avprenumerera från LipScore:s utskick å Indiska:s vägnar.
 • Betyget som visas för produkten i webbutiken baseras på ett genomsnitt av publicerade betyg.
 • Ditt förnamn och första bokstaven i ditt efternamn kommer att finnas representerat i omnämnandet på Indiskas hemsida.

Genom att lämna en kundrecension för någon av våra produkter, beviljar du Indiska, via Indiska 1901 AB [559395-2673], hädanefter kallat ”Indiska”, en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens att använda alla dina skrivna recensioner i samband med företagets marknadsföring och/eller i dess reklam, inklusive, utan begränsning, i onlinebutiken, i nyhetsbrev, kataloger, mejl och annan kundkommunikation, i butiksmaterial och i andra marknadsföringssyften.

Vidare beviljar du Indiska rätten att granska recensionerna före publicering. Indiska publicerar endast kommentarer som innehåller relevant information om en produkt, som hjälper andra kunder att fatta informerade beslut och få en tydligare förståelse av produkten. Därför publicerar Indiska inte allmänt olämpliga kommentarer, oanständigt eller olämpligt språk eller personligt identifierbara uppgifter. Indiska kommunicerar på det/de lokala språket/språken på varje marknad. Indiska förbehåller sig rätten att när som helst ta bort en kundrecension, till exempel om kommentaren bryter mot ovanstående, produkten är slutsåld eller om kommentaren på annat sätt är inaktuell.

Du befriar här med Indiska från alla krav på ersättning för användningen av dina texter och eventuell upphovsrätt för detta material i samband med den ovan beskrivna användningen; och du befriar Indiska från och samtycker till att friskriva Indiska och alla personer som agerar å Indiska:s vägnar från alla anspråk, krav och allt ansvar av alla slag i samband med den ovan beskrivna användningen av kundrecensioner. Indiska förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande till dig, när som helst göra ändringar i dessa Villkor, men de Villkor som fanns tillgängliga för dig då du skickade recensionen är tillämpliga för den aktuella recensionen. Vi rekommenderar att spara en kopia av Villkoren eftersom vi inte sparar eller har möjlighet att tillhandahålla tidigare versioner.

Var denna artikel till hjälp?
39 av 106 tyckte detta var till hjälp