3. Kunduppgifter

3.1 När kunden ska genomföra en beställning på webbshoppen kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Indiskas behandling av personuppgifter finns i Indiskass integritetspolicy, som är en del av dessa villkor.

3.2 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Indiska om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Indiska misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Indiska rätt att stänga av kunden. Indiska har även rätt att oavsett anledning tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

3.4 Personuppgifter och marknadsföring
Indiska Magasinet AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Indiskas målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Indiska Magasinet AB (556008-5424) Box 27317, 102 54 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till Indiska Magasinet AB. Genom godkännande av dessa köpvillkor samtycker du som kund till Indiska Magasinet ABs behandling av personuppgifter enligt denna punkt.

Indiska Magasinet AB behandlar dels uppgifter som du som kund själv lämnar till Indiska Magasinet AB, t.ex. kontaktinformation och personnummer, samt uppgifter som Indiska Magasinet AB eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp. I samband med ditt köp kontrollerar vi dina uppgifter mot folkbokföringsregistret.

Indiska Magasinet AB kommer att behandla de personuppgifter som du som kund lämnar till Indiska Magasinet AB för administrera din beställning och din leverans av varor. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Om du särskilt samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring.

Indiska Magasinet ABs behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Indiska Magasinet AB koncernen. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB.

Du som kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig som kund hos Indiska Magasinet AB, oavsett hur de samlats in. Om du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Indiska Magasinet AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

Var denna artikel till hjälp?
23 av 79 tyckte detta var till hjälp