1.1 Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”kund”) gör en beställning via www.indiska.com och därtill hörande sidor, (”webbshoppen”). Villkoren gäller mellan dig och det bolag i Indiska koncernen som du ingår avtalet med, beroende på var du gör beställningen från. Avtal ingås med Indiska 1901 AB, org. nr 559395-2673, förutom när du gör beställningen från Norge eller Finland. Gör du din beställning från Norge ingår du avtalet med Indiska Magasinet AS, org. nr 987 375 507 och gör du din beställning från Finland ingår du avtalet med Indiska Magasinet OY, org. nr 1700137-6. Det bolag du ingår avtalet med benämns nedan ”Indiska”.

1.2 Indiska är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel. 

1.3 Indiska expedierar inga kontantköp till personer under 16 år och inga kreditköp till personer under 18 år.

1.4 Indiska reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbshoppen, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Indiska har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.5 Webbshoppen, samt allt innehåll på denna, ägs av Indiska eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Indiska.

Var denna artikel till hjälp?
56 av 155 tyckte detta var till hjälp