Tietosuojakäytäntömme

TIETOSUOJAILMOITUS
INDISKA 1901 AB:N

Voimassa 27. tammikuuta 2020 alkaen

INDISKA 1901 AB on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan korkeaa tietosuojatasoa (emme esimerkiksi koskaan myy henkilötietojasi toiselle yritykselle). Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Kerromme myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ja siitä, kuinka voit käyttää näitä oikeuksiasi.

On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojailmoituksemme sisällön ja että tunnet olosi turvalliseksi sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Alla olevan sisällysluettelon avulla voit siirtyä helposti haluamaasi kohtaan tietosuojailmoituksessa.

Tarkoitus

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on kertoa, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme tässä ilmoituksessa myös oikeuksistasi ja siitä, miten sinun tulee toimia, jos sinulla on huomautettavaa tai haluat tehdä valituksen meille.

Tavoite

Tavoitteenamme on, että tunnet yksityisyytesi on turvassa ja että voit luottaa henkilötietojasi käsiteltävän moitteettomasti. Kaikkia henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä INDISKA 1901 AB, jonka yritystunnus on 559395-2673 ja osoite Gävlegatan 22, 113 64 Stockholm, on yrityksen keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä.

Mitä ovat henkilötiedot ja mitä on henkilötietojen käsittely?

Henkilötiedot ovat kaikenlaisia tietoja, jotka voidaan liittää suoraan tai välillisesti luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön. Esimerkiksi tietokoneella käsiteltävät henkilöiden kuvat ja äänitallenteet voivat olla henkilötietoja, vaikkei niissä olisi mainittu nimiä. Salatut tiedot ja erilaiset sähköiset identiteetit (esimerkiksi IP-osoite) luokitellaan henkilötiedoiksi, jos ne voidaan yhdistää luonnollisiin henkilöihin.

Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki henkilötietoihin liittyvät toimet ja toiminnot.

Jokainen henkilötietoihin kohdistuva toimi tai toiminto on tietojen käsittelyä, toteutetaanpa se automaattisesti tai muutoin. Tavallisia käsittelytoimia ovat kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, lähettäminen ja poistaminen.

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta asiakkaana ja mitä tarkoitusta varten?

1. Tilauksen/ostoksen käsittely

KÄSITTELYTARKOITUS

Tilauksen/ostoksen käsittely

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Tilauksen toimitus (mukaan lukien toimitukseen liittyvät ilmoitukset ja yhteydenotot)
 • Asiakkaan tunnistaminen ja iän tarkistaminen
 • Maksun käsittely (mukaan lukien analyysi mahdollisista maksuvaihtoehdoista, mikä voi tarkoittaa maksuhistorian tarkistamista ja luottotietojen hankkimista Klarnalta)
 • Osoitteen vahvistaminen toimitusta varten
 • Reklamaatioiden ja takuuvaateiden käsittely

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Luottotietojen tarkistus luottotietoyritykseltä
 • Ostotiedot (esimerkiksi tilattu tuote tai vaihtoehtoinen toimitusosoite)
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain jäsenet)

Käsittelyn oikeusperusteet: Ostosopimuksen loppuunsaattaminen. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen, jotta voisimme täyttää ostosopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on evättävä ostoksesi.

Säilytysaika: Ostotapahtuman päättymiseen asti (mukaan lukien toimitus ja maksusuoritus) ja 36 kuukautta tämän jälkeen, jotta voisimme käsitellä mahdolliset reklamaatiot ja takuuvaateet.

2. Palveluiden hallinta

KÄSITTELYTARKOITUS

Palveluiden hallinta (esimerkiksi erilaisiin Click & Collect -ratkaisuihin ja kotiintoimituksiin liittyvät palvelut)

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Varausten vastaanotto, muuttaminen ja peruminen
 • Varausvahvistusten lähettäminen
 • Varauksiin liittyvä viestintä

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Mahdolliset erityistoiveet tai palvelun yksityiskohtia koskevat huomautukset

Käsittelyn oikeusperusteet: Palvelusopimuksen loppuunsaattaminen. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen, jotta voisimme täyttää palvelusopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on peruttava palvelu.

Säilytysaika: Kunnes palvelu on suoritettu.

3. Yrityksen oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen

KÄSITTELYTARKOITUS

Yrityksen oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Välttämätön tietojen käsittely yrityksen oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, jota laki, tuomioistuimen päätös tai viranomaispäätös edellyttää (esimerkiksi kirjanpitolaki, rahanpesulaki tai tuotevastuuseen ja -turvallisuuteen liittyvät säädökset, jotka voivat edellyttää viestinnän ja tietojen luovuttamista suurelle yleisölle ja asiakkaille tuotehälytyksistä ja tuotteiden takaisinvedoista esimerkiksi viallisen tai terveydelle vaarallisen tuotteen kohdalla)

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Lähettämäsi viestit
 • Ostohetkeä, ostopaikkaa ja mahdollista vikaa/valitusta koskevat tiedot
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain jäsenet)

Käsittelyn oikeusperusteet: Oikeudellinen velvoite. Laki edellyttää tällaista henkilötietojesi keräämistä. Jos tietoja ei ole annettu, emme voit täyttää oikeudellisia velvoitteitamme, ja meidän on evättävä ostoksesi.

Säilytysaika: Ostotapahtuman päättymiseen asti (mukaan lukien toimitus ja maksusuoritus) ja 36 kuukautta tämän jälkeen.

4. Asiakaspalvelutehtävien käsittely

KÄSITTELYTARKOITUS

Asiakaspalvelutehtävien käsittely

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Viestintä ja mahdollisiin asiakaspalvelukysymyksiin vastaaminen (puhelimitse tai sähköisesti, mukaan lukien sosiaalinen media)
 • Asiakkaan tunnistaminen
 • Mahdollisten valitusten ja tukipyyntöjen selvittely (mukaan lukien tekninen tuki)

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Lähettämäsi viestit
 • Ostohetkeä, ostopaikkaa ja mahdollista vikaa/valitusta koskevat tiedot
 • Laitteistoa koskevat tekniset tiedot
 • Terveystiedot (esimerkiksi meille ilmoittamasi allergiset reaktiot ja terveydentilaa koskevat tiedot)
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain jäsenet)

Käsittelyn oikeusperusteet: Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen, jotta voimme turvata oman oikeutetun etumme ja sinun oikeutetun etusi asiakaspalvelutehtävässä.

Säilytysaika: Kunnes asiakaspalvelutehtävä on suoritettu loppuun.

5. Tapahtumiin osallistuminen ja osallistumisen hallinta

KÄSITTELYTARKOITUS

Tapahtumiin osallistuminen ja osallistumisen hallinta

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Viestintä ennen ja jälkeen tapahtumaan osallistumisen (esimerkiksi ilmoittautumisen vahvistus, kysymykset ja arvioinnit)
 • Asiakkaan tunnistaminen ja iän tarkistus
 • Voittajan valinta ja mahdollisten voittojen toimitus (esimerkiksi maksusuoritus tai matkavaraus)

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Lähettämäsi viestit
 • Ostohetkeä, ostopaikkaa ja mahdollista vikaa/valitusta koskevat tiedot
 • Laitteistoa koskevat tekniset tiedot
 • Terveystiedot (esimerkiksi meille ilmoittamasi allergiset reaktiot ja terveydentilaa koskevat tiedot)
 • Omien sivujen käyttäjätiedot (vain jäsenet)

Käsittelyn oikeusperusteet: Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen, jotta voimme turvata oman oikeutetun etumme ja sinun oikeutetun etusi osallistumisessa kilpailuun ja/tai tapahtumaan.

Säilytysaika: Aika, jonka tapahtuma (mukaan lukien mahdolliset arvioinnit) kestää.

6. Palvelujemme, tuotteidemme ja järjestelmiemme arviointi, kehittäminen ja parantaminen asiakaskunnalle yleisesti

KÄSITTELYTARKOITUS

Palvelujemme, tuotteidemme ja järjestelmiemme arviointi, kehittäminen ja parantaminen asiakaskunnalle yleisesti

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Palvelujen mukauttaminen helppokäyttöisemmiksi (esimerkiksi asiakasrajapinnan muuttaminen tietovirran yksinkertaistamista varten tai sellaisten toimintojen korostaminen, joita asiakkaat käyttävä usein digitaalisissa kanavissamme)
 • Alustojen kehittäminen tuote- ja logistiikkavirtojen parantamiseksi (esimerkiksi ostojen, varastojen ja toimitusten ennustamisen helpottamiseksi)
 • Järjestelmän luominen tuotevalikoimamme kehittämistä varten
 • Järjestelmän kehittäminen resurssitehokkuuden parantamiseksi ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta (esimerkiksi ostojen tehostamisen ja toimitusten suunnittelun myötä)
 • Järjestelmän kehittäminen uusien myymälöiden ja varastojen suunnittelua (avaamista ja mahdollista sulkemista) varten
 • Mahdollisuuden tarjoaminen asiakkaille tuotevalikoimaamme vaikuttamiseen
 • Alustan kehittäminen IT-järjestelmämme parantamiseen, mikä nostaisi yrityksen ja asiakkaidemme turvallisuustasoa
 • Tätä tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi. Sinut luokitellaan keräämiemme tietojen perusteella (esimerkiksi ostohistoria, ikä ja sukupuoli) asiakasryhmään (nk. asiakassegmenttiin), josta tehdään koostetusti analyysejä anonymisoitujen tai peitenimellä tallennettujen tietojen perustella ilman, että sinua voidaan yksilönä tunnistaa. Analyysin tulosten perustella suunnittelemme, mitä tuotteita otamme valikoimaan ja miten kehitämme indiska.com-sivuston Omia sivuja

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikkakunta
 • Viestintä ja palaute palveluistamme ja tuotteistamme
 • Osto- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esimerkiksi klikkaus- ja vierailuhistoria)
 • Tekniset tiedot käytettävistä laitteista ja niiden asetuksista (esimerkiksi kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta)
 • Tiedot vuorovaikutuksestasi kanssamme, eli kuinka olet käyttänyt palvelua, mikä kirjautumisprosessi on ollut, kuinka kauan ja missä eri sivuja on käytetty, mikä on vasteaika, onko latausvirheitä, kuinka olet tavoittanut ja jättänyt palvelun jne

Käsittelyn oikeusperusteet: Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen, jotta voimme turvata oman ja asiakkaidemme oikeutetun edun palveluidemme, tuotteidemme ja järjestelmiemme arvioinnissa, kehittämisessä ja parantamisessa.

Säilytysaika: Keruuajankohdasta alkaen 36 kuukauden ajan.

7. Palveluiden väärinkäytön estäminen ja yritykseen kohdistuvien rikosten ehkäisy ja tutkiminen

KÄSITTELYTARKOITUS

Palveluiden väärinkäytön estäminen ja yritykseen kohdistuvien rikosten ehkäisy ja tutkiminen

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Mahdollisten petosten ja muiden rikkomusten ehkäisy ja tutkiminen (esimerkiksi tapauksista raportointi myymälässä)
 • Roskapostin, tietojenkalastelun, häirinnän ja luvattoman käyttäjätileihin kirjautumisen estäminen sekä muun laissa tai osto-, jäsen- tai palvelusopimuksissamme kielletyn toiminnan estäminen
 • IT-ympäristömme suojaaminen ja kehittäminen hyökkäyksiä ja tunkeutumisia vastaan

HENKILÖTIETORYHMÄ  

 • Henkilötunnus
 • Kameravalvonnan videotallenteet
 • Osto- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esimerkiksi klikkaus- ja vierailuhistoria)
 • Tekniset tiedot käytettävistä laitteista ja niiden asetuksista (esimerkiksi kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta)
 • Tiedot digitaalisten palveluidemme käyttötavoista

Käsittelyn oikeusperusteet: Oikeudellinen velvoite (jos sellainen on) tai oikeutettu etu. Jos lakisääteistä velvoitetta ei ole, käsittely on tarpeen, jotta voimme turvata yrityksemme oikeutetun edun ja estää palveluiden väärinkäytön sekä ehkäistä ja tutkia yritykseen kohdistuvia rikoksia.

Säilytysaika: Keruuajankohdasta alkaen 36 kuukauden ajan. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta kanta-asiakasohjelman jäsenenä ja mitä tarkoitusta varten

8. Jäsenyytesi hallinta ja jäsenyyteen liittyvien Omien sivujen luonti

KÄSITTELYTARKOITUS

Jäsenyytesi hallinta ja jäsenyyteen liittyvien Omien sivujen luonti

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Kirjautumistoiminnon luonti
 • Henkilöllisyytesi ja ikäsi todentaminen
 • Virheettömien ja ajantasaisten tietojen ylläpito
 • Osto- ja maksuhistorian seurantamahdollisuuden tarjoaminen asiakkaalle
 • Suosikkien tallennusmahdollisuus ja muut käyttöä helpottavat toiminnot
 • Asiakkaan valintojen (esimerkiksi profiilin ja asiakkaan tekemien asetusten) käsittely

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Ostohistoria
 • Maksuhistoria
 • Maksutiedot
 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Profiiliisi ja henkilökohtaisiin valintoihisi liittyvät asetukset.
 • Osoitteen toimittajalta saadut osoitetiedot

Käsittelyn oikeusperusteet: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen toteuttaminen. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen, jotta voisimme täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on peruttava kanta-asiakkuutesi.

Säilytysaika: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyden päättymiseen asti (jäsenyys voidaan päättää manuaalisesti tai automaattisesti asiakastilin käyttämättömyyden takia 36 kuukauden kuluttua).

9. Asiakkaan pisteiden ja bonusten käsittely

KÄSITTELYTARKOITUS

Asiakkaan pisteiden ja bonusten käsittely

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Bonuspisteidesi rekisteröinti ja laskeminen ostostesi perusteella
 • Bonuksiisi liittyvä viestintä
 • Bonusten automaattinen siirtäminen profiiliisi, jotta voisit käyttää bonukset ostohetkellä
 • Osto- ja maksuhistorian seurantamahdollisuuden tarjoaminen asiakkaalle
 • Suosikkien tallennusmahdollisuus ja muut käyttöä helpottavat toiminnot
 • Asiakkaan valintojen (esimerkiksi profiilin ja asiakkaan tekemien asetusten) käsittely

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Jäsennumero
 • Jäsenyystaso
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Ostohistoria

Käsittelyn oikeusperusteet: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen toteuttaminen. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen, jotta voisimme täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on peruttava kanta-asiakkuutesi.

Säilytysaika: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyden päättymiseen asti (jäsenyys voidaan päättää manuaalisesti tai automaattisesti asiakastilin käyttämättömyyden takia 36 kuukauden kuluttua).

10. Sinulle tarjottujen alennusten ja tarjousten hallinta

KÄSITTELYTARKOITUS

Sinulle tarjottujen alennusten ja tarjousten hallinta

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Henkilökohtaisten tarjousten luonti sekä yleisten jäsentarjousten, kohdennettujen uutisten, tuotesuositusten, vinkkien, jäsenyystasoon liittyvien alennusten ja tapahtumakutsujen luonti
 • Tätä tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi. Otamme huomioon muun muassa ostohistoriasi, ikäsi, sukupuolesi, asuinpaikkakuntasi, määrittämäsi suosikit (tuotteet ja viestintäkanavat) sekä asiakastyytyväisyyskyselyiden tai markkinatutkimusten tulokset
 • Tätä tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi. Keräämiemme tietojen perusteella (esimerkiksi ostohistoria, ikä, sukupuoli ja määritetyt suosikit) teemme yksilötason analyysin, jonka perusteella sinut voidaan määrittää tiettyyn asiakasryhmään (nk. asiakassegmenttiin) tai sinulle voidaan määrittää yksilöllinen profiili. Analyysin tietojen perusteella sinulle voidaan antaa henkilökohtaisia tarjouksia, kohdennettuja etuja jne. Jäsenet voivat siis saada erilaisia alennuksia ja tarjouksia

HENKILÖTIETORYHMÄ  

 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Jäsennumero
 • Jäsenyystaso
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Yhteystiedot (kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Asuinpaikkakunta
 • Ostohistoria
 • Osto- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esimerkiksi klikkaus- ja vierailuhistoria) tuotteista ja palveluista

Käsittelyn oikeusperusteet: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen toteuttaminen. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen, jotta voisimme täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on peruttava kanta-asiakkuutesi.

Säilytysaika: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyden päättymiseen asti (jäsenyys voidaan päättää manuaalisesti tai automaattisesti asiakastilin käyttämättömyyden takia 36 kuukauden kuluttua).

11. Henkilökohtaiseksi mukautetun palvelukokemuksen tarjoaminen

KÄSITTELYTARKOITUS

Henkilökohtaiseksi mukautetun palvelukokemuksen tarjoaminen

SUORITETTAVAT KÄSITTELYTOIMET

 • Sinulle henkilökohtaisesti mukautetun sisällön luonti esimerkiksi tuotesuositusten muodossa, sinulle kohdennetut alennukset ja tarjoukset sekä muut samantyyppiset toimet, jotka helpottavat käyttökokemustasi
 • Palveluidemme käytön helpottaminen (esimerkiksi suosikkiesi tallennus tulevien ostosten helpottamiseksi tai muistutus ostoskoriin jätetyistä/unohtuneista tuotteista)
 • Jäsenyyskäyttäytymiseesi perustuva henkilökohtainen viestintä
 • Tätä tarkoitusta varten keräämiemme tietojen analysointi. Keräämiemme tietojen perusteella (esimerkiksi jäsenyystaso, osto- ja klikkaushistoria) teemme yksilötason analyysin. Analyysin tulosten perusteella kohdennamme sinulle viestintää ja määritämme, mitä tarjouksia, alennuksia ja tietoja esimerkiksi bonuksista näytämme sinulle Omilla sivuilla

HENKILÖTIETORYHMÄ

 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikkakunta
 • Jäsenyystaso
 • Ostohistoria
 • Osto- ja käyttäjälähtöiset tiedot (esimerkiksi klikkaus- ja vierailuhistoria)
 • Viestintäkanavia koskevat asiakkaan valinnat

Käsittelyn oikeusperusteet: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen toteuttaminen. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen, jotta voisimme täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä koskevan sopimuksen mukaiset velvoitteemme. Jos tietoja ei ole annettu, velvoitteita ei voida täyttää, ja meidän on peruttava kanta-asiakkuutesi.

Säilytysaika: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyden päättymiseen asti (jäsenyys voidaan päättää manuaalisesti tai automaattisesti asiakastilin käyttämättömyyden takia 36 kuukauden kuluttua).

12. Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU-/ETA-alueella. Joissakin tilanteissa tietosi voidaan kuitenkin siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan, jossa niitä voi käsitellä konserniimme kuuluva yhtiö tai toinen toimittaja tai alihankkija. Silloin pyrimme kaikin kohtuullisin juridisin, teknisin ja organisatorisin keinoin varmistamaan, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja että tietoturvan taso on riittävä ja verrattavissa EU-/ETA-alueella tarjottavaan tietosuojaan.

Saatamme siirtää tai jakaa henkilötietojasi valikoiduille kolmansille osapuolille. Pyrimme kaikin kohtuullisin juridisin, teknisin ja organisatorisin keinoin varmistamaan, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja että tietoturvan taso on riittävä, kun tietojasi siirretään tai jaetaan tällaisille valikoiduille kolmansille osapuolille. Voimme jakaa henkilötietojasi seuraaville osapuolille tai seuraavissa tapauksissa:

 • Toimittajat ja alihankkijat sekä konserniimme kuuluvat yhtiöt
  Tarvittaessa voimme jakaa henkilötietojasi toimittajille tai alihankkijoille
  • Kuljetus (Logistiikkayritykset ja huolitsijat)
  • Maksuratkaisut (korttipalveluja tarjoavat yritykset, pankit ja muut maksupalveluntarjoajat)
  • Markkinointi (painomateriaalit ja jakelu, sosiaalinen media, mediatalot ja mainostoimistot)
  • IT-palvelut (IT-järjestelmiemme välttämättömiä toimintoja hallinnoivat yritykset sekä järjestelmiemme tekninen tuki ja ylläpito), jotta voisimme toteuttaa sopimuksenmukaiset velvoitteemme, sekä muista tämän tietosuojalausunnon mukaisista syistä

 • Viranomaiset
  Voimme luovuttaa tarvittavia tietoja viranomaisille, kuten poliisille tai veroviranomaisille, jos laki velvoittaa meidät siihen tai jos olet antanut hyväksynnän tietojen luovutukselle. Meillä on työnantajan lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tiedot esimerkiksi epäillyssä rahanpesussa tai terrorismin rahoituksessa

 • Hankinnat
  Voimme jakaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle:
  • Jos myymme tai ostamme yrityksiä tai omaisuutta. Näissä tapauksissa saatamme luovuttaa tietojasi tällaisen yrityksen tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle
  • Jos kolmas osapuoli hankkii omistukseensa merkittävän osan omaisuudestamme. Huomaa, että emme koskaan myy henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Jos henkilötietojasi jaetaan henkilötietojen käsittelijälle, se tapahtuu vain siinä tarkoituksessa, jota varten olemme alun perin keränneet tiedot (esimerkiksi ostosopimuksen mukaisten velvoitteidemme tai kanta-asiakasohjelman jäsenehtojen toteuttamista varten). Valvomme kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä voidaksemme varmistaa, että käsittelijät voivat taata henkilötietojen riittävän korkean tietoturvan ja suojauksen. Meillä on kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa kirjallinen sopimus, jossa nämä takaavat käsiteltävien henkilötietojen turvallisuuden ja sitoutuvat noudattamaan meidän turvallisuusvaatimuksiamme sekä henkilötietojen kansainväliseen siirtoon liittyviä rajoituksia ja vaatimuksia
  • Yritykset, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Jaamme henkilötietojasi myös tietyille yrityksille, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Se, että yritys on itsenäinen rekisterinpitäjä, tarkoittaa, että me emme valvo sitä, miten yritykselle toimitettuja tietoja käsitellään.

   Itsenäisiä rekisterinpitäjiä, joille jaamme henkilötietojasi, ovat:
   • Valtion viranomaiset (poliisi, veroviranomaiset ja muut viranomaiset), jos laki tai rikosepäily meidät siihen velvoittaa.
   • Yleistä tavaraliikennettä hoitavat yritykset (logistiikkayritykset ja huolitsijat).
   • Maksuratkaisuja tarjoavat yritykset (korttipalveluja tarjoavat yritykset, pankit ja muut maksupalveluntarjoajat).

Kun henkilötietojasi jaetaan yritykselle, joka on itsenäinen rekisterinpitäjä, sovelletaan tietoihin kyseisen yrityksen tietosuojakäytäntöä ja henkilötietojen hallintaa.

13. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Emme koskaan säilytä henkilötietojasi kauemmin kuin on tarpeen kunkin käsittelytarkoituksen kannalta. Tarkemmat tiedot säilytysajoista on ilmoitettu kunkin käsittelytarkoituksen kohdalla. Oikeutesi saada pääsy tietoihin sekä oikeus tietojen oikaisuun ja poistamiseen:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Voit pyytää kopion (nk. rekisteriotteen) tiedoista, joita meillä on sinusta, ja tarkistaa tiedot. Tietojen pyytäminen on maksutonta (1 krt/vuosi)
 • Oikeus tietojen oikaisuun: Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisua.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi): Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista siinä tapauksessa, ettei tietoja enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne on kerätty
 • Kiellät perustellusti oikeutettuun etuumme perustuvan tietojen käsittelyn, ja syysi vastustukseen on painavampi kuin meidän oikeutettu etumme
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa
 • Henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti
 • Henkilötiedot on poistettava meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi
 • Henkilötietoja on kerätty lapselta (alle 13-vuotiaalta), josta sinulla on vanhempainvastuu, ja tiedot on kerätty tarjottaessa tietoyhteiskunnan palveluja (esim. sosiaalinen media)

Ota huomioon, että meillä voi olla oikeus evätä pyyntösi, jos lakisääteiset syyt estävät meitä poistamasta tietoja välittömästi. Tällaisia syitä voivat olla kirjanpito- ja verolainsäädäntö, pankki- ja rahanpesulainsäädäntö sekä kuluttajansuojalaki. Käsittely saattaa olla tarpeen myös, jotta voisimme perustella, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaateita. Jos olemme estyneitä noudattamaan tietojen poistamispyyntöä, estämme henkilötietojen käytön muihin tarkoituksiin kuin siihen tarkoitukseen, joka estää tietojen pyydetyn poistamisen. Voi olla myös lakisääteisiä syitä, jotka estävät meitä poistamasta osaa tiedoistasi välittömästi. Tällaisia syitä voivat olla kirjanpito- ja verolainsäädäntö, pankki- ja rahanpesulainsäädäntö sekä kuluttajansuojalaki. Tällaisissa tapauksissa estämme niiden tietojen, jotka olemme velvoitettuja säilyttämään, käytön muihin tarkoituksiin kuin kyseisten lakisääteisten syiden toteuttamiseen.

14. Kuinka käsittelemme henkilötunnusta?

Käsittelemme henkilötunnustasi vain, kun se on selkeästi tarpeen käsittelytarkoitusta varten, välttämätöntä henkilöllisyyden varmistamiseksi tai tarpeen jostakin muusta merkittävästä syystä. Vältämme aina henkilötunnuksen käyttöä niin pitkälti kuin mahdollista ja pyrimme sen sijaan käyttämään syntymäaikaasi, mikäli se vain on mahdollista.

Evästeet ja seurantatekniikat

Käytämme evästeitä ja vastaavia seurantatekniikoita mukautettujen ratkaisujen toimittamiseen verkkopalveluidemme käyttäjille. Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka käytämme evästeitä, ota meihin yhteyttä. Meillä on tietosuojavastaava, joka voi kertoa tarkemmin henkilötietojen käytöstä ja yksityisyydensuojasta yrityksessämme. Yhteystiedot saat yrityksemme vaihteesta.

Mitä tarkoittaa, että tietosuojavaltuutettu on valvontaviranomainen?

Tietosuojavaltuutettu valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista. Jos joku epäilee, että hänen henkilötietojaan käsitellään lainvastaisesti, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Miten voit parhaiten ottaa meihin yhteyttä tietosuojaa koskevissa kysymyksissä? Suhtaudumme tietosuojaan erittäin vakavasti, ja meillä onkin asiakaspalvelussa työntekijä, joka on vastuussa juuri näistä kysymyksistä. Voit ottaa häneen yhteyttä osoitteessa customer@indiska.com.

15. Päivitykset

Voimme tehdä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen. Tietosuojailmoituksemme uusin versio on aina saatavilla sivustossamme. Päivityksistä, jotka ovat ratkaisevia henkilötietojesi käsittelyssä (esimerkiksi muutokset määriteltyihin käsittelytarkoituksiin tai henkilötietoryhmiin) ja päivityksiä, jotka eivät ole ratkaisevia käsittelyn kannalta, mutta merkittäviä sinulle, saat tietoa osoitteesta indiska.com ja sähköpostitse (jos olet antanut sähköpostiosoitteesi) hyvissä ajoin ennen päivitysten voimaantuloa. Kun julkistamme tiedot päiväyksistä, selitämme myös, mitä päivitykset merkitsevät ja miten ne voivat vaikuttaa sinuun.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
163/261 koki tästä olevan apua